• Політика конфіденційності smallsteps.in.ua

  Ця програма збирає деякі особисті дані від своїх користувачів.

  Цей документ можна надрукувати для довідки, використовуючи команду print у налаштуваннях будь-якого браузера.

 • Власник та контролер даних

  Terenbro, Київ, Україна

  Контактна електронна адреса власника: : viktor.panasiuk@terenbro.com

 • Види зібраних даних

  Серед типів Персональних даних, які цей Сайт збирає сам або через треті сторони, є: Файли cookie; Дані про використання.

  Повна інформація про кожен тип зібраних Персональних даних надається у спеціальних розділах цієї Політики конфіденційності або в конкретних текстах пояснень, що відображаються до збору даних. Особисті дані можуть вільно надаватися Користувачем або, у разі використання даних, автоматично збиратися під час використання цієї програми. Якщо не вказано інше, усі Дані, які використовує цей Сайт, є обов’язковими, і ненадання цих Даних може зробити неможливим надання сайтом своїх послуг. У випадках, коли в цьому Додатку конкретно зазначено, що деякі Дані не є обов’язковими, Користувачі можуть не передавати ці Дані без наслідків для доступності або функціонування Служби. Користувачі, які не знають, які Особисті дані є обов’язковими, можуть зв’язатися з власником. Будь-яке використання файлів cookie - або інших інструментів відстеження цим Додатком або власниками сторонніх служб, що використовуються цим Додатком, служить для надання послуги, яка вимагається Користувачем, на додаток до будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі та в Політиці щодо використання файлів cookie, якщо вони доступні.

  Користувачі несуть відповідальність за будь-які сторонні Персональні дані, отримані, опубліковані або передані за допомогою цієї програми, і підтверджують, що вони мають згоду третьої сторони надавати Дані Власнику.

 • Режим і місце обробки Даних

  Методи обробки

  Власник вживає відповідних заходів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу, розголошенню, зміні або несанкціонованому знищенню Даних. Обробка даних здійснюється за допомогою комп’ютерів та / або засобів, що підтримують ІТ, дотримуючись організаційних процедур та режимів, суворо пов’язаних із зазначеними цілями. На додаток до Власника, в деяких випадках Дані можуть бути доступні певним особам, відповідальним за участь у роботі цієї Додатки (адміністрація, продаж, маркетинг, юридичне, системне адміністрування) або зовнішнім сторонам (наприклад, третім особам). сторонні постачальники технічних послуг, поштові перевізники, хостинг-провайдери, ІТ-компанії, комунікаційні агентства), призначені, якщо це необхідно, обробниками даних власником. Оновлений перелік цих сторін може бути запитаний у власника в будь-який час.

  Правові основи обробки

  Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одне з наступного:

  • користувачі дали свою згоду на одну або кілька конкретних цілей. Примітка: Відповідно до деяких законодавчих актів Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані, доки Користувач не заперечує проти такої обробки (“відмова”), без необхідності покладатися на згоду чи будь-яку іншу з наступних правових засад. Однак це не застосовується, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
  • надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем та / або будь-яких переддоговірних зобов’язань щодо цього;
  • обробка необхідна для дотримання юридичного зобов’язання, на яке поширюється Власник;
  • обробка пов'язана із завданням, яке виконується в суспільних інтересах або при здійсненні державних повноважень, покладених на Власника;
  • обробка необхідна для цілей законних інтересів, яких переслідує Власник або третя сторона.

  У будь-якому випадку Власник із задоволенням допоможе пояснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою або контрактною вимогою чи вимогою, необхідною для укладення договору.

  Місце

  Дані обробляються в операційних офісах Власника та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, задіяні в обробці.

  Залежно від місцезнаходження Користувача, передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в країну, відмінну від їхньої. Щоб дізнатись більше про місце обробки таких переданих Даних, Користувачі можуть переглянути розділ, що містить деталі щодо обробки Персональних даних.

  Користувачі також мають право дізнатися про правову основу передачі даних до країни за межами Європейського Союзу або до будь-якої міжнародної організації, що регулюється міжнародним публічним правом або створеної двома або більше країнами, наприклад ООН, та про вжиті заходи безпеки Власником для захисту своїх Даних.

  Якщо така передача має місце, Користувачі можуть дізнатись більше, перевіривши відповідні розділи цього документа або звернутися до Власника, використовуючи інформацію, надану в розділі контактів.

  Час утримання

  Персональні дані обробляються та зберігаються стільки, скільки вимагає ціль, для якої вони були зібрані.

   Тому:

  • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до повного виконання такого договору.
  • Персональні дані, зібрані для цілей законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки це необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію щодо законних інтересів, яких переслідує Власник, у відповідних розділах цього документа або зв’язавшись із Власником.

  Власник може мати право зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду, коли Користувач дав згоду на таку обробку, доки така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду, коли це потрібно для виконання юридичного зобов'язання або за розпорядженням органу влади.

  Після закінчення періоду зберігання Персональні дані видаляються. Отже, право доступу, право на стирання, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути забезпечені після закінчення терміну зберігання.

 • Цілі обробки

  Дані, що стосуються Користувача, збираються для того, щоб Власник міг надавати свою послугу, виконувати свої юридичні зобов’язання, реагувати на запити щодо забезпечення, захищати її права та інтереси (або інтереси її Користувачів або третіх осіб), виявляти будь-яку зловмисну або шахрайську діяльність, а також наступне: Соціальні функції, Доступ до сторонніх облікових записів та Взаємодія із зовнішніми соціальними мережами та платформами.

  Для отримання конкретної інформації про Персональні дані, що використовуються для кожної мети, Користувач може звернутися до розділу «Детальна інформація про обробку Персональних даних».

 • Дозволи Facebook, запитувані цим додатком

  Ця програма може вимагати певних дозволів Facebook, що дозволяють їй виконувати дії з обліковим записом Користувача у Facebook та отримувати з неї інформацію, включаючи Персональні дані. Ця послуга дозволяє цій Програмі підключатися до облікового запису Користувача в соціальній мережі Facebook, що надається Facebook Inc.

  Для отримання додаткової інформації про наступні дозволи зверніться до документації щодо дозволів Facebook та до політики конфіденційності Facebook потрібні такі дозволи:

  Основна інформація

  За замовчуванням сюди входять певні Дані користувача, такі як ідентифікатор, ім’я, зображення, стать та їх місцевість. Також доступні певні підключення Користувача, такі як Друзі. Якщо Користувач зробив більше своїх Даних загальнодоступними, буде доступна додаткова інформація.

  Про мене

  Надає доступ до розділу профілю "Про мене".

 • Детальна інформація щодо обробки Персональних даних

  Персональні дані збираються для наступних цілей та з використанням наступних послуг:

 • Права Користувачів

  Користувачі можуть користуватися певними правами щодо своїх Даних, що обробляються Власником.

  Зокрема, Користувачі мають право робити наступне:

  1. Відкликати їх згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду там, де вони раніше дали свою згоду на обробку їх Персональних даних.
  2. Заперечувати проти обробки їх Даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на законних підставах, відмінних від згоди. Більш детальна інформація наведена у спеціальному розділі нижче.
  3. Доступ до їх даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляє дані Власник, отримати розкриття інформації щодо певних аспектів обробки та отримати копію даних, що проходять обробку.
  4. Перевірити та шукати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних та попросити їх оновити або виправити.
  5. Обмежувати обробку їх Даних. Користувачі мають право за певних обставин обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не буде обробляти їх Дані з будь-якою іншою метою, крім як зберігати їх.
  6. Видалити їх Персональні дані. Користувачі мають право за певних обставин Власника стерти їх Дані.
  7. Отримувати їх Дані та передавати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримувати свої Дані у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматі та, якщо це технічно можливо, передавати їх іншому контролеру без будь-яких перешкод. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматизованими засобами та обробка здійснюється на основі згоди Користувача, договору, частиною якого є Користувач, або його переддоговірних зобов'язань.
  8. Подати скаргу. Користувачі мають право подати претензію до свого компетентного органу із захисту даних.

  Детально про право на заперечення проти обробки

  Якщо Персональні дані обробляються для суспільних інтересів, під час здійснення офіційних повноважень, покладених на Власника, або для цілей законних інтересів, яких переслідує Власник, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, надавши підставу, пов’язану з їх конкретною ситуацією. обґрунтувати заперечення.

  Користувачі повинні знати, що, однак, якщо їх Персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, вони можуть заперечити проти цієї обробки в будь-який час без надання будь-яких обґрунтувань. Щоб дізнатись, чи обробляє Власник Персональні дані для цілей прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.

  Як реалізувати ці права

  Будь-які запити щодо здійснення прав Користувача можуть бути направлені Власнику через контактні дані, вказані в цьому документі. Ці запити можуть бути здійснені безкоштовно, і Власник розгляне їх якомога раніше і завжди протягом одного місяця.

 • Додаткова інформація про збір та обробку даних

  Юридична дія

  Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником у законних цілях у суді або на етапах, що призводять до можливих судових дій, що виникають внаслідок неналежного використання цієї Застосування або пов'язаних Послуг. Користувач заявляє, що знає, що Власник може вимагати розкриття персональних даних на запит державних органів.

  Додаткова інформація про Особисті дані користувача

  На додаток до інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, цей Сайт може надавати Користувачеві додаткову та контекстну інформацію, що стосується певних Послуг або збору та обробки Персональних даних за запитом.

  Журнали системи та обслуговування

  Для цілей експлуатації та обслуговування цей Сайт та будь-які сторонні служби можуть збирати файли, що фіксують взаємодію з цим сайтом (системні журнали), використовуючи для цього інші Особисті дані (наприклад, IP-адресу).

  Інформація, що не міститься у цій політиці

  Більше деталей щодо збору або обробки Персональних даних можна вимагати у Власника в будь-який час. Будь ласка, перегляньте контактну інформацію на початку цього документа.

  Як обробляються запити “Не відстежувати”

  Цей Сайт не підтримує запити “Не відстежувати”. Щоб визначити, чи відповідає будь-яка стороння служба, яку вона використовує, запитам "Не відстежувати", ознайомтеся з їх політикою конфіденційності.

  Зміни до цієї політики конфіденційності

  Власник залишає за собою право вносити зміни в цю політику конфіденційності в будь-який час, повідомляючи своїх Користувачів на цій сторінці та, можливо, в рамках цього сайту та / або - наскільки це технічно та юридично можливо - надсилаючи повідомлення Користувачам через будь-яку контактну інформацію, доступну для Власника. Настійно рекомендується часто перевіряти цю сторінку, посилаючись на дату останньої модифікації, зазначену внизу.

  Якщо зміни стосуються діяльності з обробки, що виконується на основі згоди Користувача, Власник збирає нову згоду Користувача, якщо це потрібно.

 • Останнє оновлення документу: 17 Травня, 2020